FARITANY FRANTSA 27 jona 2020 Iray volan’ny teny malagasy sy faha 60 taonan’ny fahaleovantena

FARITANY FRANTSA 27 jona 2020 Iray volan’ny teny malagasy sy faha 60 taonan’ny fahaleovantena

28 juin 2020 Non Par Talen'ny serasera

Vita soa aman-tsara  ny hetsika fanamarihana ny faha 60 taona niverenan’ny fahaleovan-tenan’i Madakagasikara sy ny Iray volan’ny teny malagasy tamin’ny asabotsy 27 jona 2020.

Fanamby lehibe tokoa no nanaovana izany satria zava-baovao no natao, ary  sarotra ny fanatanterahana azy amin’ny lafiny teknika  satria ny olona maneran-tany no afaka nijery izany.

Noho ny fifandrimbonan’ny tanana ny asa tontosa, ny firaisan-kinan’ny tongotra ny dia lavorary  ary  azo lazaina am-panetren-tena  fa nahomby ny hetsika  natao tamin’ny 27 jona 2020.

Nijery avokoa :

  • ny  Sampana FI.MPIMA. Frantsa rehetra,
  • ny Faritany FI.MPI.MA. any Madagasikara : A.MA.A Toamasina, Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga ary Toliara.
  • ny Faritany / Sampana FI.MPI.MA. aty ivelan’ny nosy : Alemana, Bénélux, Kanada, La Réunion, Norvezy, Soisy.

Marobe no nijery izany mivantana tamin’ny  pejy Fesiboky Faritany FI.MPI.MA. Frantsa. Mitohy isa hatrany ny mijery izany ao amin’ny Fesiboky hatramin’izao.

 Eo am-panatanterahana ny famoahana azy amin’ny Youtube koa isika ankehitriny.

 Koa fisaorana eram-po,  eran-tsaina ary  fankasitrahana tanteraka  no atolotra :

  • anareo  mpikambana sy sakaizam-pikambanana rehetra  nanomana ny hetsika,
  • anareo  nanao ny horonan-tsary, indrindra izay nanao ny fanamboarana farany,
  • anareo  niandraikitra ny Zoom sy anareo niandraikitra ny fampitana tamin’ny Facebook.
  • anareo mpanolotra,
  • anareo CEN mpiandraikitra  ny RNS sady mpikambana ary mpiofana FI.MPI.MA. nampita ny traikefan’ny CEN tamin’ny fanaovana RNS Challenge Live nandritry ny fihibohana.
  • ary anareo  biraom-paritany izay tsy nandry andro tsy nandry alina nandrindra ny hetsika.

 Andrana voalohany ny nataontsika, ny manetsa be mbola ho avy e !

 Hifanohana hatrany isika amin’ny fampiroboroboana ny Faritany FI.MPI.MA. Frantsa, indrindra amin’izao fankalazana ny fahafolo taonany izao !

Asandratro ny teniko, hisondrotan’ny taniko !