IZA MOA NY FI.MPI.MA.

IZA MOA NY FI.MPI.MA.

 

Fikambanana fehezin’ny didy hitsivolana 60-133, tamin’ny Oktobra 1960, lalàna mikasika ny fikambanana tsotra eto Madagasikara

 

Ny niorenan’ny FI.MPI.MA. :

Toy ny nilatsaham-baratra tao Antananarivo raha nahare fa nody mandry tamin’ny zoma 18 oktobra 1963 Ingahy Ravalison, Mpikabary ngeza lahy sy nikoizana antsoina hoe “ROSE VALISOA”. Io fodiamandrin’i Rose Valisoa io no nanentana ireo Mpikabary namany amin’ny tokony hananganana ny Firaisan’ny  Mpikabary Malagasy (FI.MPI.MA.)

Alahady 16 naovambra 1963, tao an-tranon-dRAJOHNSON Samuel, eny Ambodirotra, 136 route circulaire no nivory voalohany ireo nanorina ny “Firaisan’ny Mpikabary Malagasy”. Efatra ambin’ny folo mirahalahy (14) izy ireo teny am-piandohana:

RAJOHNSON Samuel, RAVALISON Gaston, ANDRIAMANONY Jules, ANDRIAMORASATA, RANDRIAMANALINA Raymond, RAKOTOJAONA Job, RAKOTOJAONA (pasitera Ambohinambo), RAZAFIMAHEFA Alphonse, ANDRIAMANANTENA Célestin, RAHARIMANANA,RATOVOHERIZO Harisoa, ANDRIAMANANTENA Georges, RAFIDY RAVELOMANANTSOA, RAKOTOSON Daniel 

Ireo Filoha Nifandimby :

1963-1971 RAJOHNSON Samuel
1972-1979 RANDRIAMANALINA

Raymond na ANDRIAMANALINA

Rombalahivola

1980-1991 RASAMOELINA ANDRIANASOLO Fidèle

Augustin

1991-1996 RATOVO RAVALISON Gaston
1996-2002 ANDRIAMPANASINA José

Rivoarivony

03-2002/

12-2002

RABENANDRASANA Lalao

François

2003-2006 HERISOA ANDRIANAINA RAKOTOJAONA
2006-2026 ANDRIAMBOAVONJY

Hanitriniaina Ravaomalala

 Tanjon’ny FI.MPI.MA. :

 “Miaro sy manondrotra ny fomba amam-pitenenana malagasy amin’ny alalan’ny Kabary”.

Teny filamatry ny FI.MPI.MA. :

“Izay tia ny tenindrazany, tia ny tanindrazany”.

Teny faneva 2022 – 2026 :

« Kabary malagasy, haren-tsaina mampiray, iombonan’izao tontolo izao, miako maneran-tany. »

Firehana : 

Tsy manao politika ny FI.MPI.MA. Tsy manavakavaka eo amin’ny lafiny finoana, firazanana, foko, fiaviana, lehilahy sy vehivavy ary taona.

Rafitra an-tanantohatry ny fikambanana

  • Ny Zaikabe
  • Ny Antenimiera Foibe
  • Ny Vovonana foibe maneran-tany
  • Ny Faritany
  • Ny Sampana
  • Ny Rantsana

Fikambanana TOKANA misandrahaka ho Faritany, Sampana ary Rantsana.

Ny Faritany dia fivondronan’ny Sampana isam-paritra.

Ny Sampana dia rantsa-mangaikan’ny Fikambanana miorina araka ny safidin’ny mpikambana te hivondrona.

Ny Rantsana dia toeram-pampianarana kabary sy rantsa-mangaikan’ny fampianarana ataon’ny FI.MPI.MA, tanterahan’ny Faritany sy ny Sampana. Mety ho miankina amin’ny Faritany iray na miankina amin’ny Sampana iray.

Ireo toerana misy ny FI.MPI.MA.(taona 2023) :

NY ETO MADAGASIKARA

Faritany (7) :

A.MA.A Toamasina, Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toliara

NY ANY IVELAN’NY NOSY

Faritany 3 sy Sampana 6 ahian’ny Foibe mivantana any ivelan’ny Nosy :

Faritany : Frantsa, Kanada, Suisse

Sampana : Alemana, Benelux, La Réunion, Nosy Maorisy, Norvezy, Côte d’Ivoire

Ny faritany Frantsa dia misy sampana 12 sy rantsana 5 :

Sampana : Avignon, Bordeaux, Lyon, Marseille, Menamasoandro, Montpellier, Mulhouse, Orléans, Paris, Rouen, Strasbourg, Toulouse

Rantsana: Grenoble, Le Mans, Lille, Nice, Pau

 

Hiverina<<  Pejy NY FI.MPI.MA.   na    Pejy FANDRAISANA